Locale cellen

Sinds het ontstaan is SisinBiz een landelijke organisatie met een regionale cellenstructuur. Local Sisters zijn de trekkers van zo’n lokale of regionale cel, vaak vervult een duo deze rol. Zij zijn zelf ook mentoren en verzamelen een groep van inspirerende mentoren om zich heen. Mocht de cel te groot worden, dan splitst hij zich en ontstaat er een nieuwe cel onder leiding van een Local Sister.

Local Sisters zijn ervaren zakenvrouwen met verbindende energie. Ze begrijpen de perikelen rondom de groei van een onderneming en vullen de cel aan met expertise en ervaring. Ze zijn gericht op dialoog en hebben een gezonde resultaatgerichtheid.

Als vanzelf begrijpen ze de essentie van sisterhood en passen dit ook toe. Hun ondernemingszin, inlevingsvermogen en rijke ervaring delen ze graag met anderen. Vanuit hun mentorrol zijn ze in staat hun mentee positief te stimuleren. De Local Sisters zorgen ervoor dat SisinBiz op alle aspecten succesvol, transparant en impactvol is!

Via onze regionale cellen willen we tot een landelijke dekking komen. In een enkele regio is er nog geen regionale local sister actief en tot die opstart plaatsvindt, worden de aanvragen van mentees ondergebracht bij een van de reeds actieve cellen.