Sisterhood

There is a special place in hell for women who don’t help other women.’

Madeleine AllbrightDe quote van deze vastberaden dame is nog steeds actueel en herinnert indringend aan wat wij zaken- en businessvrouwen als legacy kunnen nalaten.

Wij van Sisterhood in Business geloven in de kracht van de dialoog. En vooral in de krachtige impact die zakenvrouwen kunnen creëren voor zichzelf en het zakenleven als ze onderling de dialoog aangaan over wat hen hindert, bindt en inspireert. Waardoor de kracht van de verschillen benut wordt en onbenut potentieel vrijkomt.

Wij geloven dat vrouwen in het zaken- en bedrijfsleven zich er meer bewust van mogen zijn dat ze elkaar kunnen uitdagen, steunen en inspireren om het beste uit zichzelf en elkaar te halen. En wij doen nu een appel op jou!

Dit is een persoonlijke uitnodiging aan jou om te participeren in die dialoog en daarmee nieuwe lading te geven aan de term Sisterhood. En bij te dragen aan wat dat kan betekenen voor de positie van zakenvrouwen in het bedrijfsleven, de boost van jouw en haar ambities en vrouwelijk leiderschap in het bijzonder.

Sisterhood in Business

Wij geloven dat als vrouwen de dialoog met zichzelf en vooral met elkaar aangaan, dit de echte versnelling kan creëren om bestaande hinderende patronen op allerlei gebieden te doorbreken. Hoe kun je een krachtig, eerlijk geluid laten horen, zonder daarbij snel te vervallen in het kopiëren van mannelijke patronen? Waarom praten wij vrouwen makkelijk over elkaar, maar vinden we het lastig om elkaar directe feedback te geven? Hoe ga je als vrouw eigenlijk om met kritiek? Wat is er mogelijk als we niet meer bij voorbaat met elkaar concurreren?

Sisterhood in Leadership

Sisterhood in Leadership gaat over wat leadership & mentorship van en voor vrouwen voor jou, je team en organisatie kan betekenen. Het gaat over het vrijmaken van onbenut potentieel, zodat vrouwen elkaar uitdagen, steunen en inspireren en zo het beste uit zichzelf en elkaar halen. Voorbij concurrentie en alleen ploeteren. Dit creeert een directe meerwaarde voor de organisatie die je leidt of waarin je carrière maakt.

Peers zijn binnen SisinBIz verbonden van zakenvrouwen met net zoveel lef, energie, eigenwijzigheid en grenzeloze ambitie, om het verschil te maken. Wat een opluchting!

Mentees

Een mentee is een onderneemster met een (soon to be) proven concept. Haar bedrijf bestaat al en ze heeft een duidelijke visie en plan op de groei van de onderneming. Ze genereert al omzet, haar businessmodel heeft potentieel en ze heeft groeiambitie.

Mentoren

Mentoren zijn ervaren onderneemsters die hun ervaring, kennis en netwerk inbrengen om de mentee te ondersteunen in haar ontwikkeling als onderneemster en de groei van haar bedrijf. Zij begeleiden één of twee vrouwelijke ondernemers met groeiambitie. En dragen zó bij aan het uitbouwen van een krachtig netwerk van zakenvrouwen en een gunstiger ondernemersklimaat voor onderneemsters.