20
feb

ONL voor ondernemers zet zich in voor vrouwelijk ondernemerschap

Ook ONL voor Ondernemers wil graag dat vrouwelijke ondernemers de potentie waarmaken die er is. Vrouwelijk ondernemers vormen een veelbelovend, maar onvoldoende gebruikt groeipotentieel. Want uit verschillende onderzoeken blijkt dat als een vrouwelijk ondernemer dezelfde toegang tot netwerken, kapitaal en evaluatie van kansen zou hebben als mannen, er bijvoorbeeld in de VS 6 miljoen banen gecreëerd zouden kunnen worden binnen vijf jaar. Met succesvollere vrouwelijke ondernemers gaat het BNP omhoog. In de VS is dat groeipercentage 9%, in Europa wel 13%. ONL streeft ernaar dat een gericht beleid op vrouwen in 2018 in Nederland niet meer nodig is.

Bedrijven van vrouwelijke ondernemers zijn kleiner

De bedrijven van vrouwelijke ondernemers zijn doorgaans kleiner dan die van mannelijke ondernemers, zowel in personeel als in omzet. Dit hangt mogelijk samen met de sectoren waarin deze groepen ondernemers actief zijn. Vrouwelijke ondernemers realiseren een lagere omzet dan mannelijke ondernemers: 51% heeft in 2011 een omzet lager dan €50.000, tegenover 23% van de mannelijke ondernemers. In het middensegment (omzet tussen de €100.000 en €500.000) zijn beide groepen even sterk vertegenwoordigd.